Банкеръ Daily

Новини

Нови седем предприятия ще осъществят инвестиции за над 13.4 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Нови седем предприятия ще осъществят инвестиции за над 13.4 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Проектите бяха подписани от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева и връчени на одобрените кандидати от нейния заместник Светослав Симеонов вчера. С част от одобрените инвестиции се предвижда изграждане на две нови предприятия за преработка на плодове и зеленчуци – в Пловдив и Ямбол, както и на предприятия за преработка на дървен материал – в Монтана. Останалите проекти са за модернизация и внедряване на нови производствени линии и технологии в млеко и месопреработвателния сектор, мелничарската промишленост и преработката на растителна масла.
Одобрените проекти са по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР, по която се финансират инвестиции в хранително - вкусовата индустрия. Стойността на субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите, ако успешно изпълнят проектите си, е в размер на 6.7 млн. лв.
От Министерството на земеделието припомнят, че на 5 май бяха връчени първите 17 договора за изграждане и модернизация на предприятия по Мярка 123 с инвестиции на стойност над 59.3 млн. лева.
В допълнение, ви информираме, че през тази седмица от Държавен фонд „Земеделие” бяха извършени нови плащания на стойност над 10 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони - по общинските мерки, Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във