Банкеръ Daily

Новини

Нови ретулации грозят щатските финансови фирми

От хеджинговите фондове, посредническите и ипотечните компании могат да бъдат поискани безпрецедентен набор от данни по всякакви въпроси - от рисковите им позиции до търговските им партньори. Те ще помогнат на щатските контролни органи да идентифицират фирмите, които представляват потенциална заплаха за финансовата система на САЩ. Това става ясно от конфиденциално проучване от 80 страници, до което се добрали репортери от агенция Блумбърг нюз.
Екип на щатския Съвет за надзор на финансовата стабилност (FSOS) е идентифицирал десетки потенциални мерни величини, които да подскажат кои небанкови финансови дружества трябва да се смятат за важни от системна гледна точка и подлежащи на контрол от Федералния резерв. Надзорникът е създаден въз основа на закона Дод-Франк, подписан от президента Барак Обама на 21 юли 2010-а, със задача да предотврати друга финансова криза. Събраните от FSOS данни ще могат да се използват да притискат фирмите за да увеличат капитала си, да укрепят ликвидността си и да продадат активи с прекалено висока концентрация в даден стопански сегмент.
Съветът, сред чийто членове с право на глас са управителят на Федералния резерв Бен Бърнанке, финансовият министър Тимъти Гайтнър и председателите на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите, Комисията за ценни книжа и фондови борси и Комисията за търговия на фючърси на суровини и борсови стоки, се очаква да започне маркирането на небанковите финансови компании до средата на годината.
Списъкът от мерни величини, до който са се добрали журналистите от Блумбърг, е с дата 26 януари 2011-а, обозначение проект/чувствителен/секретен и обхваща осем категории небанкови фирми. Някои от тях, като общинските финансови институции за развитие, се смятат за малко вероятно да предизвикат особена заплаха. Други обаче, като застрахователните компании и мениджърите на активи, са маркирани за по-нататъшно проучване. Обзорът обхваща бранш от сектора за управление на инвестиции с обем 40 трлн. щ. долара, в който работят пенсионни дружества, фирми за частни капитали и специализирани фондове, използвани от банките за управление на собствените им активи (на обща стойност 2.4 трлн. щ. долара).
В проучването е отбелязано, че дилърите на фючърсни сделки, които работят със суапови, валутни и борсови контракти, могат да окажат въздействие върху системата, ако мащабен фалит предизвика верижна реакция в сектора. В тази връзка контролните органи би трябвало да поискат от тези посредници данни за пазарния им дял, за неговата концентрация в отделни стопански сектори и за позициите на контрагентите им, както и за наличието на хеджингови споразумения и задбалансови активи.
Ипотечните компании вероятно ще трябва да представят обзор на потенциалните, текущите и бъдещите инвестиции в деривативи. Подобно на тях, тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (REITS), могат да бъдат приканени да съобщават размера на вложенията си във финансови производни и да разкриват стойността на позициите в подобни продукти на контрагентите си.
В проучването се посочвало, че фирмите за управление на активи ще бъдат помолени да попълват нови форми за т. нар. брутен размер на теоретичните инвестиции в деривативи, който се отнася до общия номинал на контрактите, а не до цената, която фирмата е платила за покупката им.
Специализираните кредитори, които предлагат финансиране за образователни цели или за покупка на едри предмети, ще бъдат проучвани по нов начин. Данни като пазарния дял на фирмата от размера на активите могат да обхващат и колко трудно би било за други фирми да се включат в процеса и да предложат същите или подобни финансови услуги, пишело в обзора.
От застрахователните компании могат да се поискат данни за задбалансовите им позиции, които да помогнат на съвета по надзор да отгатне действителната големина на фирмата. Освен това има вероятност застрахователите да бъдат задължени да представят информация за притежаваните количества акции от други компании и общински облигации. Чрез анализа им надзорниците ще преценят каква е степента на обвързаност на застрахователната фирма с другите играчи. А като научат броя на контролните органи, които регулират дейността им и сложността на структурата на застрахователната фирма, членовете на FSOS ще получат представа с какви трудности биха се сблъскали при закриване на съответното дружество в случай на неплатежоспособност.
В проучването е отбелязано, че изискванията за новите документи ще помогнат на надзора да установи колко капитал имат мениджърите на активи в подкрепа на инвестиционните си вложения, сложността на портфейлите на хеджинговите фондове и големината на кредитите, които използват фирмите за частни капитали. Предвиждат се дори стресови тестове на мениджърите на активи.
Получените данни могат да се използват като стартова позиция за по-детайлен анализ на всяка финансова фирма, коментира Томас Куули - професор по икономика в Нюйоркския университет. Същевременно, напълно логично, сдружения на хеджинговите и на взаимните фондове и на застрахователните компании лобират усилено да не бъдат класифицирани като важни за финансовата система.
Гайтнър, който е председател на FSOS, заяви още през септември 2010-а, че в подобен списък със сигурност ще бъде включен спасения с пари на данъкоплатците застраховател Ей Ай Джи и финансовото поделение на Дженеръл илектрик - Дженеръл илектрик кепитъл. Финансовият министър даде да се разбере, че би искал да се изработят обективни стандарти за понятието важен за системата юридически субект. В тази категория автоматично попадат щатски банкови холдингови компании с активи от по над 50 млрд. щ. долара всяка, включително Джей Пи Моргън Чейз, Бенк ъф Америка, Ситигруп и Голдмън Сакс груп.
Контролните органи са провели малко на брой публични дискусии как биха могли да събират новия набор от данни. Бърнанке смята, че има смисъл от годишен преглед на всички основни финансови сектори, за да се направи опит за откриване на всякакви извънредни проблеми или развитие в тези сектори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във