Банкеръ Daily

Новини

Нови правила в Агенцията за ядрено регулиране

По нови правила ще работят служителите на Агенцията за ядрено регулиране, след като кабинетът прие нов Устройствен правилник на ведомството. С него в администрацията ще има една главна и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация, и звено за вътрешен одит.


Дейностите, свързани с радиационната защита на всички ядрени съоръжения и източници на йонизиращи лъчения, са обединени във функциите на дирекция bdquo;Радиационна защитаldquo;. Към нея са и дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, доколкото те са изцяло свързани с радиационната защита на персонала и населението. Дирекция bdquo;Ядрена безопасностldquo; поема функциите по аварийно планиране и готовност за действие при ядрена и радиационна авария.


Координацията по дейностите, произтичащи от членството на България в международни организации, се възлага на дирекция bdquo;Международно сътрудничествоldquo;.


Главната дирекция е bdquo;Ядрена безопасностrdquo;. Тя планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на атомни централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на отработено ядрено гориво, както и на физическата защита на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници.


Общата администрация на Агенцията е организирана в дирекция bdquo;Административно-правно, финансово и стопанско обслужванеldquo;.

Facebook logo
Бъдете с нас и във