Банкеръ Daily

Новини

Нови етикети за домакинските уреди и други продукти въвеждат в ЕС

Етикетите на домакински уреди като хладилници, перални машини и фурни, ще трябва да включват повече информация относно енергийното потребление. Това реши Европейският парламент, гласувайки законодателен текст в тази насока на 19 май. ЕП реши още да се добавят допълнителни плюс класове към вече познатата схема с цветни означения. В бъдеще всички реклами относно цената или енергийната ефективност трябва да посочват енергийния клас на продукта.
Вече съществуващите енергийни етикети помагат на потребителите да преценят произтичащите енергийни разходи, когато закупуват нови домакински уреди, като хладилници, фризери, перални и миялни машини, сушилни, фурни и климатици. Към момента производителите са задължени да обозначават годишната енергийна консумация, независимо дали става въпрос за продукт с добри (тъмнозелен А клас) или лоши характеристики (червен G клас) в това отношение. В зависимост от типа домакински уред, етикетите обозначават също консумацията на вода, ниво на произвеждан шум или топлинна мощност.
Съгласно новото законодателство, към оформлението на етикетите за енергийна ефективност могат да бъдат добавени до три нови енергийни класа, които да отразяват нивото на достигнатия технологичен напредък, като ще се запази ограничението от общо седем енергийни класа. Настоящите класове варират от A до G, като в бъдеще класификацията може да изглежда по следния начин:
- ако нов продукт, който използва по-малко енергия от вече съществуващите, е класифициран като A+, то тогава класът с най-ниска енергийна ефективност ще бъде F;
ако нов продукт, който използва по-малко енергия от вече съществуващите, е класифициран като A++, то тогава класът с най-ниска енергийна ефективност ще бъде E;
- ако нов продукт, който използва по-малко енергия от вече съществуващите, е класифициран като A+++, то тогава класът с най-ниска енергийна ефективност ще бъде D.
Схемата с различните цветове - от тъмнозелено за най-енергийно ефективните продукти до червено за тези с най-лоши характеристики - ще бъде изменена по съответния начин, така че продуктите с най-високи енергийни характеристики да бъдат обозначени винаги с тъмнозелени, а тези с най-ниски - с червено.
Всяка реклама относно цената или енергийната консумация на даден продукт ще трябва за в бъдеще да включва информация относно неговия енергиен клас. Рекламите, включващи допълнителна информация, трябва да помогнат на потребителите да направят своя избор въз основа на възможностите за енергийни икономии на продукта, като по този начин намалят своите енергийни разходи в дългосрочен план.
Същите изисквания ще важат и за всякакъв вид техническа информация за продукта, като указания и брошури на производителя, независимо дали става въпрос за печатна или интернет версия.
В бъдеще, енергиен етикет ще трябва да бъде приложен и към всички консумиращи енергия продукти за търговска и промишлена употреба, като хладилни помещения, хладилни витрини за съхраняване на продукти, професионални готварски уреди, търговски автомати и промишлени мотори.
В допълнение, изискванията за енергийно етикетиране ще се отнасят и за свързани с потреблението на енергия продукти, които не консумират енергия, но имат значително директно или индиректно въздействие върху икономиите на енергия, като дограма, прозорци и външни врати.
След като директивата бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с една година за привеждане на своето законодателство в съответствие с изискванията на директивата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във