Банкеръ Daily

Новини

Нови членове попълват мениджмънта на Булгари резерв пропъртис

Проведеното на 20 май извънредно общо събрание на акционерите на Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София е освободило като членове на съвета на директорите Явор Спасов Драганов и Красимира Стоянова Маринова, без да ги освобождава от отговорност за периода на дейността им. На тяхно мяство в борда влизат Петър Николаев Чернев и Димитър Владимиров Илиев.
Членовете на съвета на директорите ще се съберат на заседание, на което да изберат представляващи дружеството (изпълнителни директори).
Дружеството е учредено през март 2007 г. с неограничен срок на съществуване. То се занимава с инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа , инвестиране в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във