Банкеръ Daily

Новини

Нови 37 проекта за развитие на микропредприятия за 15.6 млн. лв. одобри Фонд Земеделие

Нови 37 проекта за развитие на микропредприятия на стойност 15.6 млн. лв. ще получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР, съобщиха от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). Одобрените проекти са по две от най-атрактивните мерки на програмата – 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Те бяха разгледани на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в петък - 1 октомври.
Одобрените инвестиции надхвърлят 15,6 млн. лв. като договорената субсидия по ПРСР за тях възлиза на 10 млн. лв. Проектите са насочени към строеж и реконструкция на къщи за гости, цехове в текстилната и сладкарска промишленост, закупуване на специализирано оборудване за обновяване на микропредприятия, изграждане на фотоволтаични съоръжения и ветеринарна клиника.
На заседание на ЕКОП в петък одобрение бе дадено и на два публични проекта - за възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в община Гълъбово. Те ще се финансират с 1,5 млн.лв. безвъзмездни средства по мярка 322 от ПРСР – „Обновяване и развитие на населените места”. През изминалата седмица от ДФ „Земеделие” бяха изплатени и проекти за над 6 млн. лв. по ПРСР. Преведените средства включват авансови плащания по проекти за залесяване, развитие на населените места, покупка на техника и обновяване на земеделските стопанства по мярка 121 от програмата. Извън ПРСР, през изтеклата седмица бяха извършени плащания за 1,2 млн. лв. по програмата за развитие на винарския сектор, както и за 153 063 лв. по програмата за пчеларство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във