Банкеръ Daily

Новини

Нови 19 микропредприятия инвестират 7.2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева подписа изпълнението на нови 19 проекта на микропредприятия по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.. Договорите бяха връчени на кандидатите в петък – 24 септември. Общият размер на инвестициите по тях възлиза на 7.2 млн. лв., а на одобрената субсидия – на 4.9 млн. лева.
“С договорираните средства по програмата ще се подпомогнат инвестиции за разнообразяване на земеделските дейности и икономиката в селски райони – като например изграждане на тенис кортове с обслужващи сгради, оборудване на строително микропредприятие, изграждане на автосервизни къщи и закупуване на автобуси за превоз на пътници в малки населени места”, посочи Калина Илиева. Сред подписаните проекти има и такива за селски туризъм, както и изграждане на фотоволтаици.
“До 3 месеца след подписване на договорите, кандидатите могат да подадат заявки за авансови плащания до 50 % от одобрената субсидия”, припомни Калина Илиева. За целта фирмите трябва да представят пред ДФ “Земеделие” банкова гаранция в размер на 110% от одобрените средства за финансово подпомагане.
От Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по ПРСР в петък одобрение получиха и нови 8 проекта по двете общински мерки на програмата - 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони и 322 Обновяване и развитие на населените места. Общините, които ще бъдат подпомогнати, са Златоград, Якоруда, Чирпан, Правец и Елена.
Основният предмет на одобрените инвестиции предвижда рекоснтрукция на канализационни и водопроводни мрежи, както и благоустройство на населените места чрез изграждане на детски площадки и обновяване на площади и паркове. За изброените общини по програмата е договорена 22.1 млн. лв. европейска субсидия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във