Банкеръ Daily

Новини

Нов собственик влезе в Ком холдинг

Омпак Пакеджинг ЕООД - Димитровград, лидер в производство на хартиени пликове, които намират приложение за опаковане на различни продукти, е закупило 138 628 акции или 41.85% от капитала на Ком холдинг АД - Димитровград, съобщиха от бившия приватизационен фонд. До момента купувачът не е имал акционерно участие в дружеството. Едноличен собственик на Омак Пакеджинг е Клара Иванова Евлогиева - Каракашева.


Продавач на този пакет е Компакт холдинг ООД - София. След тази сделка той вече няма, включително и чрез свързани лица, участие в капитала на Ком холдинг.


Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 27 септември, но е оповестена днес (4 октомври).


Останалата част от капитала на холдинговото дружество е собственост на 5 998 акционери физически лица, които притежават 155 718 брой акции.


Ком холдинг АД се преобразува в холдинг по Търговския закон с решение на общото събрание, проведено на 16 януари 1998 г. приемайки всички активи и пасиви на Приватизационния фонд Компакт АД, София.


Холдингът притежава дялово участие във Фриком АД - Симеоновград (85.07%), Сердика - Чирпан АД (50.01%), Карловски тракторен завод АД - с. Ведраре (33.33%), Хебър АД - Симеоновград (4.53%), Алкомет АД - Шумен (0.48%), Маклер 2000 АД - Пловдив (10%) и в Агротехника АД (6.5%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във