Банкеръ Daily

Новини

НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЩЕ ВОДИ КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от предприятието за производство на изделия от пластмаса Капитан Дядо Никола АД - Габрово (3KN), според която в Търговския регистър са вписани промени в управителните органи на дружеството. Нелифер Ахмедова Шабанова е заличена като прокурист е вписана като изпълнителен член на съвета на директорите на компанията. Останалите в оперативното управление на габровската фирма са Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш. Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Нелифер Ахмедова Шабанова.
Капитан Дядо Никола АД е част от икономическа група. Мажоритарен акционер в дружеството е Никорен - САЩ с дял от 67% от капитала. Останалите акции с право на глас са собственост на група от 2486 юридически и физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във