Банкеръ Daily

Новини

Нов индекс CGIX ще мери борсовата активност от 19 септември

Националната комисия за корпоративно управление е взела решение за внасяне на технически корекции в методологията за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление, както и за определяне на дружествата, включени в индекса от началната дата за изчисляването му, съобщиха от БФБ-София.
Наименованието на индекса е CGIX (Corporate Governance IndeX) и първоначално техническото изчисляване и разпространение на информация ще се извършва от БФБ-София. Индексът ще включва седем компании и е претеглен с пазарната им капитализация, коригирана със свободно търгуемия обем на всяка една от тях. Базисната му стойност е 100 пункта, а началната дата на изчисляването му е 19 септември.
Включените компании подлежат на периодично преразглеждане на всяка една година през месец юни, а коефициентите за фрий-флоут се преразглеждат на всеки три месеца по аналогия с индексите на БФБ-София.
Съобразно одобрената методика за избор на компании и след предоставянето на допълнителни разяснения и отговори на конкретни въпроси от управителните органи на съответните дружества, Националната комисия за корпоративно управление е определила следните компании, които ще бъдат включени в индекса: Стара планина Холд АД - София, Монбат АД - София, Софарма АД - София, Индустриален холдинг България АД - София, ТБ Корпоративна търговска банка АД - София, Каолин АД - Сеново и Енемона АД - Козлодуй.

Facebook logo
Бъдете с нас и във