Банкеръ Daily

Новини

НОВ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ АД

Софийски градски съд разреши да бъде разширен дневния ред на общото събрание на Слънчеви лъчи България, което ще се проведе на 8 ноември 2007 г. Искането бе на Прима Хим ЕООД, в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца акции, представляващи над 5% от капитала на Слънчеви лъчи България АД - София /SLBG/. Новите точки са доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 г., приемане на годишния финансов отчет и доклад на регистрирания одитор за 2006 г., избор на регистриран одитор и освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 година. Акционерите трябва да вземат решение и за разпределение на финансовия резултат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във