Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР ВЪВ ФАВОРИТ ХОЛД АД

В резултат на блокова сделка Иван Ангелов Тодоров е придобил 185 хил. акции, представляващи 7.849% от капитала на Фаворит Холд АД, София, на цена 1.20 лв. за акция, показва информация от сайта на БФБ-София. Продавач е Еуратек ООД, който притежаваше 15.01% от капитала, а физически лица държат 82 на сто. Тодоров е собственик на 40% от Еуратек, който внася автомобилите Шкода в България.
В надзорния съвет на холдинга Иван Ангелов Тодоров представлява СД Титиа-Тодорови Сие, в което пък има участие от 50 процента.
Фаворит Холд АД обяви консолидирана печалба за шестмесечието на 2006 г. в размер на 940 хил. лв. спрямо печалба от 831 хил. лв. година по-рано, според публикувания финансов отчет на дружеството на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във