Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР ВЛЕЗЕ В УЛПИНА АДСИЦ

Веспер Аркс АД - София е придобило 150 хил. акции чрез свързани лица, представляващи 30% от капитала на Улпина АДСИЦ - София. Общото участие на акционера в капитала след прехвърлянето е 30 на сто. Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар е 19 октомври 2007 година.
Учредители на дружеството със специална инвестиционна цел са Хърсев КО. с дял от 35%, инвестиционното дружество БенчМарк Фонд-2 с 30% и Фактор И.Н. - 35 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във