Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР ВЛЕЗЕ В ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИС

Холдинг Варна А АД - Варна е придобило 181 860 бр. акции, представляващи 27.97% от капитала на Хюндай Пропъртис АДСИЦ - София. До момента холдингът не е имал дялово участие в дружеството със специална инвестиционна цел. Прехвърлянето е отразено в Централен депозитар АД на 3 октомври 2007 година.
Химимпорт АД е най-големият акционер с дял от 76.98% от капитала.
Акциите на Хюндай Пропъртис се търгуват на БФБ-София от 22 юни тази година.
Нетната загуба на дружеството за първото полугодие на 2007 г. е в размер на 45 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във