Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР ВЛЕЗЕ В АРОМА АД

Чрез блокова сделка на БФБ-София ВП Трейд Опортюнитийз С. А., Панама, с посредничеството на инвестиционният посредник Елана Трейдинг АД е прехвърлило 258 200 бр. акции на Арома АД - София, представляващи 5% от капитала на дружеството. Купувачът Телекомплект АД, с посредничеството на инвестиционен посредник Първа ФБК ООД, е платил по 1 лв. за акция, или общо 258 200 лв. за цялата сделка.
След прехвърлянето панамската фирма вече притежава 39.99% от капитала. Другият голям акционер е американската фирма Харисън Мениджмънт (Harrison Management LLC) с дял от 49.28 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във