Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР В СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

Телекомплект АД, София е придобило 137 500 броя акции, което представлява 21.15% от капитала на Софарма имоти АДСИЦ, София (SFI), съобщиха от БФБ-София. Сделката по прехвърлянето е регистрирана в Централен депозитар АД на 12.07.2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във