Банкеръ Daily

Новини

НОВ АКЦИОНЕР В ЕЛЕКТРОНИКА АД

Двама акционери излизат от Електроника АД - София. Електроника Комерс 97 АД - София е прехвърлило 88 868 бр. свои акции, представляващи 26.89% от капитала на завода за касови апарати, а Електроникакомплект АД - София е продало 77 997 акции, или 23.60 на сто. В резултат те са занулили дяловото си участие. И двете сделки са регистрирани в Централен депозитар на 8 октомври.
Поради допусната техническа грешка в публикация относно разкриване на дялово участие в капитала на Електроника АД - София, сайтът на борсата, публикува верния текст на съобщението. Стинекс И и Н ООД - София е придобило 150 273 акции от капитала на на завода, представляващи 45.47% на сто. Така общото участие на новия акционер след прехвърлянето стана 45.47 процента. Датата на това прехвърляне в Централен депозитар е 10 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във