Банкеръ Daily

Новини

НИВОТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА Е 6,7% ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Нивото на безработица през септември е 6.78%. Намалението е с 0.22 процентни пункта в сравнение с август 2007 г. и с 1.66 пункта спрямо септември 2006 г. Броят на регистрираните в бюрата по труда намалява до 251 091 души. В сравнение със септември 2006 г. безработните намаляват с 61 622 души, а спрямо предходния месец те са с 8219 по-малко. Броят на постъпилите на първичния пазар нараства спрямо предходния месец, особено в сферата на образованието, във връзка с началото на учебната година.
Равнището на безработица в столицата продължава да пада, макар и незначително и е 1.66%. В други 8 области равнището на безработица също продължава да е по-ниско от средното за страната: Бургаска (2.83%), Габровска (3.63%), Варненска (4.37%), Пернишка (5.61%), Стара Загора (5.89%), Пловдивска (5.94%), Благоевградска (6.18%) и Русенска (6.58%). В Добричка област равнището на безработица е почти равно на средното за страната - 6.82%. В останалите 18 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Търговище (14.55%), Монтана (13.28%), Видин (12.26%), Шумен (12.24%) и Разград (12.21%).
Във всички области през септември се отчита спад в равнището на безработица в сравнение с предходния месец, като по-съществен той е в областите: Търговище (с 0.63 пункта), Шумен (с 0.59 пункта), Плевен (с 0.54 пункта), Враца (с 0.46 пункта), Силистра (с 0.45 пункта), Видин (с 0.38 пункта), Велико Търново (с 0.36 пункта) и Пазарджик (с 0.35 пункта). Сред тях продължават да са повечето области с най-високо равнище на безработица. Намалява броят на безработните лица в основните наблюдавани групи в неравностойно положение на пазара на труда:
Групата на безработните младежи до 29 г. обхваща 49 678 безработни и намалява с 2590 лица. Безработните над 50 години намаляват с 1628 души до 93 296. Безработните лица с престой на пазара на труда над една година намаляват с 4507 лица. Те са 145 682 души. Безработните с увреждания са 13 352, което е с 617 души по-малко от предходния месец. През септември на първичния пазар са заявени 16 395 места. Близо 1/3 от всички заявени през месеца места са в сферата на образованието. През месеца 3479 безработни са започнали обучение за професионална квалификация. От тях 724 лица са включени в различни програми и мерки с модул обучение. Останалите 2755 безработни са започнали квалификационни курсове, съобразени с потребностите на пазара на труда. С оглед осигуряване или запазване на заетостта 757 работещи лица са включени в курсове за професионална квалификация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във