Банкеръ Daily

Новини

НИТО ЕДИН АКЦИОНЕР НЕ ПРИЕ ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултата от търгово предложение на Петрургия АД за закупуване на ценни книжа на Север Холдинг АД. До крайния срок - 26 юли 2007 г., то не е било прието от нито един акционер на Север Холдинг АД.
В края на юни тази година Комисията по финансов надзор одобри търговото предложение от Петрургия АД за закупуване на акциите на Север-Холдинг АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за акция от мажоритаря беше 1.51 лева. Дружеството притежава 518 805 акции на холдинга, или 66.46% от капитала, а обект на търговото предложение бяха останалите 261 855 бр. акции.
Север Холдинг АД е бивш приватизационен фонд и има дялово участие в капитала на пет дружества - 33.95% от публичното Симат АД, Габрово, 50.07% от Вакуумтерм АД, Велико Търново, 44.19% от капитала на Бриз АД, Севлиево, 33.33% от Ником-97 АД, Велико Търново и 9.32 на сто от акциите на Свобода АД, гр. Левски.
В края на юни финансовият резултат на Север холдинг АД е нетна печалба в размер на 562 хил. лв. спрямо загуба след облагане с данъци от 4 хил. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във