Банкеръ Daily

Новини

Никром Тръбна мебел увеличава приходите си от продажби

През 2011 година не се наблюдават съществени промени във вида на произвежданата от ловешката фирма Никром Тръбна мебел АД готова продукция и структурата на клиентите. Към 30 септември нетните приходи от продажби са за 28.652 млн. лева при 26.109 милиона преди година. Те се формират изцяло от основната дейност - продажба на продукция (27.262 млн. лв.), на стоки (1.195 млн. лв.) и от продажба на услуги (195 хил. лв.). Дружеството реализира произвежданата готова продукция по две направления: износ - 26.859 млн. лв., в т.ч. пряк - 20.204 млн. лв. и чрез основния акционер Никром ЕООД - 6.655 млн. лв., и към вътрешния пазар, където са продадени изделия за 391 хил. лв.


Към края на септември дружеството има редовни поръчки от основните си клиенти шведската ИКЕА, италианската Калигарис, KARE Design - Германия и F2 - Form and Function - Италия, като за основният клиент ИКЕА има ръст на договорените за производство количества изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във