Банкеръ Daily

Новини

Никром тръбна мебел - Ловеч ще разпредели паричен дивидент за 2010 г. в общ размер на 97 281.10 лева

Никром тръбна мебел АД - Ловеч (A1AA) ще разпредели паричен дивидент за 2010 г. в общ размер на 97 281.10 лв., става ясно от протокола от редовното общо събрание на дружеството, проведено 29 юни. Брутната сума за една акция е 0.10 лева. Акционерите физически лица ще получат нето по 0.095 лв.след заплащане на дължимия данък.
Предметът на дейността на Никром тръбна мебел през 2011 г. включва производство на метални мебели за обзавеждане на битови, канцеларски, търговски, учебни, административни помещения и търговска дейност с мебели и материали за мебели.
Основният оперативен риск пред компанията е свързан със структурата на клиентите и произтичащата възможност от изпадане в зависимост от двата основни клиента - шведската Икеа и Калигарис - Италия. Договорните отношения на Никром тръбна мебел с тези клиенти обаче са дългосрочни. Първите доставки за Калигарис са през 1998 г., като реализираните приходи чрез тях ежегодно нарастват. Непрекъснато се разработват нови проекти и продукти с цел пълно удовлетворяване на пазарното търсене.
Освен това чрез тези клиенти фирмата реализира продажбите си на външните пазари и избягва зависимостта от малкия и нестабилен вътрешен пазар. Характерната за страната голяма конкуренция на вносни мебели се неутрализира от факта, че над 98.07% от произвежданата продукция се изнася за чужбина. А продажбите за тези клиенти са свързани с широка гама изделия и обхваща всички сегменти от пазара на столове и маси с метални конструкции - за бита, офиса, обществени сгради и търговски заведения.
През първо тримесечие на 2011-а дружеството има редовни поръчки от основните си клиенти Икеа, Калигарис, KARE Design от Германия и EMME.I. от Италия, като за основният клиент Икеа има ръст на договорените за производство количества изделия.
Регистрираният акционерен капитал на Никром тръбна мебел e 973 хил. лв., разпределен в същия брой безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Никром ЕООД контролира 68.28% от книжата с право на глас, Никром индъстри ЕООД държи 31.66%, а 0.06% са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във