Банкеръ Daily

Новини

Никотиана БТ холдинг с консолидирана загуба за третото тримесечие

Бившият приватизационен фонд Никотиана БТ холдинг АД завърши третото тримесечие на тази година с консолидирана загуба в размер на 295 хил. лв., показват данните в междинния му финансов отчет. Оборотът на групата намалява със 75.54% на годишна база до 328 хил. лева. Нетните приходи от продажби в края на септември също намаляват - 89.49% спрямо същия период година по-рано и са в размер на 140 хил. лева. Те формират 42.68 % от всички парични постъпления в Никотиана БТ холдинг.


Общите разходи, които групата е направила за деветте месеца, за дейността си също показват спад от 66.20% като в края на септември са на стойност 626 хил. лева.


Собственият капитал на Никотиана БТ холдинг в края на третото тримесечие намалява до 1.816 млн. лв., като спрямо същия период на 2011 г. година е с 29.20% по-малък.


В неконсолидирания си отчет за третото тримесечие холдинговото дружество показа печалба в размер на 65 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във