Банкеръ Daily

Новини

НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ ПОКРИВА ЗАГУБАТА ОТ 2006 Г.

На проведеното на 3 октомври общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД - София (6N2) е взето решение със сумата от 52 416.16 лв. от печалбата за 2007 г., която е в размер на 251 332.26 лв., да се попълни фонд Резервен. Останалите 198 916.09 лв. ще се използват за покриване на загуба от 2006 година. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година.
Членовете на Надзорния съвет - Кириакос Кутсофтас, Спас Стоянов Гелемеров -председател, Панделис Фотиу, и на Управителния съвет - Спас Стоянов Сапаревски - заместник-председател, и Евгени Георгиев Евгениев - председател, бяха освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Общото събрание е предоставило право за издаване и авалиране на банкови документи относно кредити, отпускани на дъщерните дружества и други свързани лица, съгласно предложението на Управителния съвет. Решено е също така при издаването и авалирането на банковите документи, както и всякакви други документи, които пораждат задължения за дружеството (записи на заповед, менителници, гаранционни писма и др.) над 100 хил. лв., да се подписват от двамата представляващи заедно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във