Банкеръ Daily

Новини

НЯМА НАРУШЕНИЯ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ КРАЙ ВАРНА

Не са констатирани нарушения в режима на защита и няма следи от човешка дейност в защитена местност “Лиман”, подържан резерват “Киров Дол” и резерват “Камчия” находящи се в община Долни Чифлик и Аврен. Това са констатирали експерти на РИОСВ-Варна при извършени проверки.
Защитена местност “Лиман” е местообитание на застрашени и редки растения и животински видове и съобщества и при извършената проверка не са констатирани незаконна сеч и замърсявания на терена.
Подържан резерват “Киров дол” е обявен с цел да се запази девствения характер на типичната за района смесена широколистна гора от благун, цер и бук, при проверката не са установени нарушения.
Резерват “Камчия” е създаден с цел стабилизиране екосистемата на заливната гора от лонгозен тип, както и опазване на редки и характерни растителни и животински видове за района. Проверката не е установила незаконна сеч, изземване на пясък и други нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във