Банкеръ Daily

Новини

НЯМА НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК ОТ Е.ОН

Няма нарушения при формирането на сметките за ток на абонатите на Е.ОН. Тава съобщиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Електроснабдителното дружество е изчислило правилно консумираната електроенергия от потребителите и не е извършило некоректно закръгляване на дължимите от тях суми, се казва още в становището на регулатора.
Проверката бе направена по жалби на потребители, в които се твърди, че компанията ги е ощетила като неправилно е изчислила месечните им сметки за ток. ДКЕВР е изискала от дружеството фактури от месечните известия на абонатите за периода януари - юни 2007 година. При анализа на документите експертите на регулатора са установили, че дружеството е прилагало коректно утвърдените от ДКЕВР цени за разпределение и снабдяване с електрическа енергия. За по-голяма прецизност от компанията дори са изчислявали сметките с точност до десетия знак след десетичната запетая. За удобство на абонатите обаче в месечните фактури е изписана цената само до третия знак след десетичната запетая. Това е основната причина за възникналите съмнения на потребителите за разминаване в крайните суми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във