Банкеръ Daily

Новини

НЕТНАТА ПЕЧАЛБА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА ЗММ-СЛИВЕН Е 807 ХИЛ. ЛВ.

Машиностроителното предприятие ЗММ-Сливен АД, Сливен, е с нетна неконсолидирана печалба от 807 хил. лв. за деветте месеца на 2006 г. спрямо 178 хил. лв. за съответния период година по-рано, сочат данните от отчета на дружеството, предоставен на БФБ-София. Нетните приходи от продажби на дружеството са 13.298 млн. лв. към 30 септември, като 98% от тях са от продажба на продукция. С 3.5% намаляват разходите по икономически елементи за периода (до 12.399 млн. лева).
Дружеството произвежда основно различни видове универсални стругове, дървообработващи и пробивни машини.
Основният му капитал е 283 хил. лв., а собственият възлиза на 8.184 млн. лева. Мажоритарен акционер е ЗММ България Холдинг с 92.89 на сто.
ЗММ-Сливен не разпредели дивидент за 2005 година. Печалбата на дружеството в размер на 209 648.73 лв., както и неразпределената печалба от 2004 г. в размер на 5 369.72 ще бъдат отнесени във фонд Общи резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във