Банкеръ Daily

Новини

Нетната печалба на УниКредит за първото тримесечие нараства с близо 56% до 810 млн. евро

УниКредит отчете нетна печалба в размер на 810 млн. евро за първото тримесечие на 2011, надминавайки прогнозите на анализаторите. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на нетната печалба е с близо 56%, а в сравнение с миналия тримесечен период (т.е. последното тримесечие на 2010 г.) – два пъти и половина.
Това е най-добрият финансов резултат за тримесечие, постиган от УниКредит от средата на 2008 г., а причините за него са увеличението на оперативните приходи и намалението при отписването на заеми.
За първите три месеца на годината оперативният приход на групата нараства до близо 7 млрд. евро. За същия период оперативните разходи остават почти без промяна, в размер на 3.9 млрд. евро, което води до подобрение на коефициента разходи/приходи до 55.7% към края на март.
Като положителна тенденция във финансовите резултати за тримесечието се наблюдава продължаващото намаление на разходите за обезценки и провизии – с 16% на годишна база (до 1,5 млн. евро) като подобрението се дължи основно на Италия и Централна и Източна Европа.
УниКредит остава изключително стабилна и добре капитализирана, като към 31 март показателят Core Tier 1 достига 9.06 на сто.
Към края на март 2011 г. клоновата мрежа на УниКредит се състои от 9 607 филиала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във