Банкеръ Daily

Новини

Нетната печалба на ПИБ се свива с 23.7% за полугодието

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) се свива с 23.7% на годишна база до 15.26 млн. лв. за първото полугодие, показват данните в междинния отчет на банката. Намаление има с 2.3 млн. лв. при разходите за обезценки, които в края на юни са в размер на 11.2 млн. лева.


Общите приходи от банкови операции за първите шест месеца възлизат на 109.322 млн. лв., като нетният лихвен доход намалява с 10.5 млн. лв. до 71.532 млн. лева. Нетният доход от такси и комисиони се увеличава с 2.65 млн. лв. и в края на юни са 33.050 млн. лева.


Кредитният портфейл на Първа инвестиционна банка за полугодието нараства с 262 млн. лв. спрямо края на 2011 г. и вече е на стойност 4.389 млрд. лева.


Административните разходи та кредитната институция се увеличават с 2 млн. лв. на годишна база до 74.7 млн.лв. за полугодието на 2012-а.


Активите на ПИБ достигнаха до 6.566 млрд. лв. към 30 юни, като се увеличават с 465 млн. лв. от началото на тази година. Увеличението по този показател е резултат главно от ръста на привлечените средства от други клиенти за периода - 454 млн. лева. В условия на силна конкуренция и пазарният дял на ПИБ остава стабилен, като тя запазва своята конкурентна пазарна позиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във