Банкеръ Daily

Новини

НЕТНАТА ПЕЧАЛБА НА БАЛКАН АД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО Е 221 ХИЛ. ЛВ.

Нетната неконсолидирана печалба на Балкан АД, Ловеч, за деветте месеца на 2006 г. бележи спад от 8 сто до 221 хил. лв., стана ясно от неконсолидирания отчет на дружеството, публикуван на БФБ-София. Общо приходите от дейността на дружеството за периода възлизат на 6.771 млн. лв., като основен дял в тях имат нетните приходи от продажби, които се увеличават с 34 на сто до 6.764 млн. лева. Разходите по икономически елементи са 99.17 на сто от общите разходи за дейността към 30 септември, които възлизат на 6.511 хил. лева.
Основният капитал на производителя на карни възли и велосипеди, монтаж и сервиз на леки автомобили е 630 хил. лева. Мажоритарният дял в дружеството се държи от Напредък Холдинг АД и Мериголд Уърлдуайлд дивелъпмънт инкq съответно с по 40.99 и 40.34 на сто. Балкан АД притежава 100% от капитала на Балканвело АД-Ловеч.

Facebook logo
Бъдете с нас и във