Банкеръ Daily

Новини

Нетна печалба от 2.128 милиарда евро отчете БНП Париба за тримесечието

Нетна печалба от 2.128 милиарда евро отчете БНП Париба за тримесечието, което е повишение с 1.1%, сравнено със същия период на 2010 г., въпреки влиянието на провизиите за Гърция.
Приходите са нарастнали във всичките 3 оперативни подразделения: Банкиране на дребно (+1.5% със 100% от вътрешните пазари на частно банкиране, без PEL/CEL ефекти), Инвестиционни решения (+6.8%) и Корпоративно и инвестиционно банкиране (+5.7%). Въпреки това Корпоративният център отчита рязък спад на приходите: 534 милиона евро, сравнено с 1.047 милиарда евро през второто тримесечие на 2010 г., в което те са били изключително високи, особено поради +235 милиона евро преоценка на собствения дълг. Общите приходи, които са достигнали 10,981 милиарда евро,бележат спада с 1.7%, сравнено с второто тримесечие на 2010 година.
Оперативните разходи, които са 6.602 милиарда евро, са се повишили с 2.9%, сравнено с второто тримесечие на 2010 година. Изключвайки ефекта на „системните” такси, въведени през 2011 г. в няколко европейски страни, тяхното повишение е ограничено до 2.1 на сто.
Брутният оперативен приход е спаднал с 8%, сравнено с второто тримесечие на 2010 година. Само за оперативните подразделения, той е повишен с 3.7% въпреки ефекта на „системните” такси.
Стойността на риска, която бе 1.350 милиарда евро, бе повлияна през това тримесечие от провизии, заделени за гръцките държавни облигации, които за избираеми за гръцките помощни програми.Изключвайки този еднократен ефект, стойността на риска продължава тенденцията на понижаване, наблюдавана в предходните тримесечия (-24.5%).
За първото полугодие като цяло, приходите на Групата достигнаха 22.666 милиарда евро – ниво, сравнимо с първата половина на 2010 година. Под влияние на „системните” такси, оперативните разходи се се повишили с 2.5% (изключвайки този ефект, повишението е ограничено до 1.7%). Брутният оперативен приход се е понижил с 3.7% до 9.336 милиарда евро. Въпреки влиянието на провизиите, свързани с гръцките помощни програми, стойността на риска се понижи с 6.2% и нетният приход е достигнал 4.744 милиарда евро, или тук се наблюдава нарастване с 8.1%, сравнено с първата половина на 2010 година.
Печалбата на акция за полугодието е 3.8 евро (+7.3% сравнено с първата половина на 2010 г.). Възвръщаемостта на годишна база е 13.8%, малко повишение, сравнено с първата половина на 2010 г. (+0.1%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във