Банкеръ Daily

Новини

НЕКОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА КАОЛИН ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО Е 15.7 МЛН. ЛВ.

Нетната неконсолидирана печалба на Каолин АД - Сеново към края на септември е на стойност 15.7 млн. лв., което е над 2 пъти повече в сравнение със същия период година по-рано. Нетните приходи от продажби са с ръст от 30% до 77.7 млн. лв., но през последното тримесечие неблагоприятен ефект върху дейността на компанията оказват увеличените цени на течните горива и респективно транспортните услуги. С най-голям дял тук са продажбите на продукция - 58%, следвани от услугите - 27 на сто. Финансовите приходи за периода са 4.86 млн. лв. при 881 хил. лв. година по-рано. Разходите по икономически елементи се увеличават до 66.4 млн. лева.
Каолин отчита през третот тримесечие и извънредни приходи от 2 млн. лева. Това е възстановеният депозит, внесен от дружеството в Агенцията за приватизация при участието му в приватизационната процедура за продажба на 70% от капитала на Параходство БРП АД.
През тази година компанията продаде на Алфа Финанс Холдинг АД дъщерните си дружества - Керамични материали ЕООД и БРП Инвест ЕООД, а през юни дружеството беше избрано за доставчик на 1 млн. тона варовик за сяроочистващите инсталации на блокове 7 и 8 в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във