Банкеръ Daily

Новини

Навер Инвестмънт Инк. намали дела си в капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт

В резултат на увеличението на капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ и тъй като акционерът Навер Инвестмънт Инк. не е записал нови акции, дяловото му участие се е променило от 11.42% на 9.16% от общия размер на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.
Комисията за финансов надзор вече регистрира новоиздадените 1 187 849 акции на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4IC) от увеличението на капитала.Така общият им брой достигна 6 011 476, като всяка от тях е с номинал от 1 лев. Дружеството е подало заявление за допускане до търговия на новоиздадените акции на БФБ-София и възнамерява да направи същото и по отношение на пазара NewСоnnест във Варшава.
През месец август тази година Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт стана първата българска компания, чиито акции излизат на капиталов пазар извън България, и първата, която се листва на Варшавската фондова борса. В резултат на процедурата по увеличаване на капитала на дружеството, която се проведе успоредно с двойното листване на акциите на компанията във Варшава, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт набра 3.56 млн. лв. (1.82 млн. евро или 7.32 млн. полски злоти). Заради трудните пазарни условия у нас в момента акумулираните в касата на дружеството пари не са достигнали първоначално заложения размер. По тази причина набраните средства от увеличението на капитала няма да са достатъчни, за да бъде завършен обектът Боровец Гранд. В момента се проучват възможностите за частично довършване на сградата. Заедно с това са започнали и преговори с потенциални купувачи на проекта като цяло на настоящия етап на завършеност. От дружеството съобщиха, че са започнали преговори и относно разширяване на проекта Марина Кейп чрез предобиване на парцели, съседни на изградения вече комплекс.
Плановете на дружеството относно капиталовите пазари за следващите 12 месеца включват кандидатстване за допускане до търговия на акциите на компанията на основния пазар на Варшавската фондова борса, както и подготовката на следваща процедура за увеличаване на капитала, която да бъде осъществена при по-благоприятни пазарни условия.
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт развива два основни проекта (и двата в България) - ваканционен комплекс Марина Кейп в региона на Бургас и проекта Боровец Гранд в к.к. Боровец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във