Банкеръ Daily

Новини

НАСЪРЧАВАТ МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО В ОБЩНОСТТА

Нови опции за отпускане на микрокредити в извънбанковия сектор бяха предложени тази седмица от Европейската комисия. Идеята е чрез тях да бъдат подпомагани дребните предприемачи, които осигуряват работни места на по-малко от десет души, както и „лицата в неравностойно положение (безработни, нетрудоспособни, получаващи социални помощи, имигранти), които искат да започнат собствен бизнес. Проучвания на Европейската комисия сочат, че в общността има засилено търсене на финансов ресурс особено от хора, които поради различни причини не могат да получат традиционни заеми от банковия сектор.
Размерът на финансирането може да е до 25 хил. евро и най-често се използва от дребния бизнес, който представлява 91% от предприемачите в общността. Според еврокомисаря по регионалната политика Данута Хюбнер чрез осигуряването на по-лесен достъп до микрокредити биха могли да се реализират допълнителни инвестиции за над 6 млрд. евро. Идеята е отпускането на небанкови заеми да става по два начина - с помощта на правителствата и посредством специален европейски фонд. Страните членки ще трябва да въведат промени в законодателствата си, които да осигуряват по-подходяща среда за предоставяне на микрокредити. Същевременно те ще трябва да внесат и промени в националните си програми за изпълнение на Лисабонската стратегия. Тя цели да се открият повече нови работни места и да се ускори икономическият растеж в ЕС.
Планираният европейски фонд от своя страна ще подпомага работата на институциите, при които ще отпускат микрозаеми и ще привлича средства от инвеститори и спонсори. Предвиждат се също редица инициативи за популяризиране на микрокредитирането сред държавите членки и отделните финансови институции чрез организиране на конференции и семинари, издаване на наръчници и брошури, както и чрез изграждането на подходящи проекти. Като ключови фигури при тяхното осъществяване се сочат Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във