Банкеръ Daily

Новини

Насърчаваме сътрудничеството между българския и тунизийския малък и среден бизнес

Правителството одобри проекта на споразумение за сътрудничество между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и тунизийската Агенция за промоция на промишлеността.
Според договореностите, двете институции си сътрудничат при насърчаване и подпомагане на предприятията и особено малките и средните, чрез обмен на икономическа и бизнес информация, вкл. и чрез създаване на връзка между интернет страниците на двете институции. Двете агенции ще обменят опит при организирането и управлението на дейностите по предоставяне на услуги за МСП, ще си обменят публикации, ще си сътрудничат при съвместно организиране на семинари, търговски панаири, изложения, търговски мисии, двустранни форуми и други промоционални дейности.
Споразумението ще допринесе за развитието на двустранното икономическо сътрудничество между България и Тунис.

Facebook logo
Бъдете с нас и във