Банкеръ Daily

Новини

НАСТЪПВА ПАДЕЖЪТ НА ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД

На основание чл. 65, ал. 1а от Правилника на БФБ-София АД, по нареждане на Директора по търговия се прекратява регистрацията на емисия от облигации, регистрирана на Нефициален пазар, сегмент Неофициален пазар на облигации на емитента Евролизинг ЕАД - Пловдив, с борсов код BEURL. Основанието за прекратяване е настъпването на падежа на емисията на 12 октомври 2007 година. Датата на прекратяване е 8 октомври 2007 година.
Компанията се занимава с търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки и е 100% собственост на ЕТ ДТ-Елени-90 - Димитър Тодоров - Пловдив. Оперативното упрваление се осъществява от Димитър Крумов Тодоров, Мария Иванова Матанска-Атанасова и Георги Енев Матански - изпълнителен директор.
Евролизинг е едноличен собственик в Еврокредит, чийто предмет на дейност е финансов лизинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във