Банкеръ Daily

Новини

НАРУШЕН Е ДОГОВОРЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКИ-ЦЕНТЪР КАРТАЛА

Дружество “Прима инвест БГ”, което изгражда ски-център Картала в Пирин е нарушило поне две клаузи от договора с общината, съобщи кметът на Благоевнград Костадин Паскалев. Не е спазен 18-месечния срок за изграждане на пътническа въжена линия, който е изтекъл през септември т.г.
В общинска администрация не е представен и отчет за изпълнението на инвестиционните задължения на дружеството. Липсват изастрахователни полици, доказващи, че “Примаинвест БГ” е изпълнила задълженията си по договор да застрахова в полза на община Благоевград имотите, предмет на право на ползване. В общинска администрация липсва и копие от договора, с който през 2006 г. Българо-американска кредитна банка” предоставя на “Прима инвест БГ” кредит в размер на 2 655 200 евро, уточнява Дарик радио. За обезпечаване на този кредит е учреден особен залог върху цялото търговско предприятие, включващо земи, в това число и собственост на община Благоевград, апортирани в дружеството, сгради, ДМА, всички движими и недвижими вещи, всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството. Повече от година след съгласието на Общински съвет, не е подписан договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж “Прима-инвест” ООД върху три имота – частна общинска собственост. Върху тях, въпреки липсата на договора и в нарушение на законовите изисквания дружеството вече е започнало да строи, констатират още общинските експерти.
7 декември е поставеният от кмета срок за изпълнение на препоръките на експертната комисия. тоест да се изискат подобни счетоводни справки за изпълнение на договора, да се представи в счетоводството на общината копие от договора за банков кредити и справка за изразходваните средства за ски-центъра до настоящия момент.
Днес изтича срокът, в който назначена от кмета експертна комисия трябва да се произнесе и по законността на процедурата разрешаване на строителството на бизнес-център в центъра на Благоевград от “Интерплама” АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във