Банкеръ Daily

Новини

Народното събрание реши периодичните печатни издания да посочват действителния си собственик

Издателите на периодичните печатни произведения, излизащи у нас, да публикуват информация за действителния собственик на изданието. Това реши Народното събрание, приемайки на второ четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Информацията за действителния собственик на изданието следва да се публикува в първия му брой за всяка календарна година. До пет дни до отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик. Предвидените глоби при първо нарушение са от 1000 до 2000 лева, а при повторно - от 3000 до 5000 лева. Предвижда се приходите от имуществените санкции да постъпват в бюджетите на съответните общини. Министерството на културата се задължава да помества в сайта си информацията за собствениците в 10-дневен срок от получаването на декларациите. Под действителен собственик се разбират физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в изданието, пише в приетите текстове. Производителят и разпространителят на списания и вестници ще носят отговорност за наличието в изданията на информацията за собствениците в изданията. Контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите се възлага на кметовете на общини. Целта на поправките е да се гарантира прозрачността на собствеността на печатните медии, за да се осигури защита на основни права на гражданите, се посочва в мотивите на вносителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във