Банкеръ Daily

Новини

НАРОДЕН ПАРК ПИРИН НЕ Е ЗАСТРАШЕН, ТВЪРДЯТ ОТ МОСВ

Категорично не отговорят на истината твърденията за включване на Национален парк „Пирин” като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО в списък със застрашени обекти. Това се казва в становище на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по повод зачестилите публикации в медиите.
Такова решение не е вземано нито на проведената от 23 до 30 юни в Севиля 33-та редовна сесия на Комитета за световно наследство (междуправителствен орган за прилагане на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО), нито на предишни заседания. Не отговарят на истината и твърденията за предстояща през септември у нас наказателна мисия на този комитет във връзка със застрашеността на НП „Пирин” като обект на световното наследство. Решенията от заседанието са публични и на разположение за справка, се казва още в становището на министерството.
Действителните факти са, че през януари тази година България направи, след решение на Министерския съвет, предложение (т.нар. номинация) за разширяване на границите на обекта на световно наследство Пирин с повече от 12 000 ха високопланинска зона с цел да се припокрият границите на обекта на световно наследство с тези на НП „Пирин”.
Обектът на световно наследство е обявен през 1983 година с площ 24 ха, а в последствие националният парк, като защитена територия у нас, е разширен, без да се разшири обектът на световното наследство. Две мисии на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ установяват това и препоръчват българската страна да поиска актуализация на границите на обекта на световно наследство с цел разширяването му, твърдят от ведомството на Джевдет Чакъров.
Също така, последваща мисия на IUCN препоръчва от обекта на световно наследство да бъдат изключени двете ски зони в Добринище и Банско, защото не отговарят на високите изисквания на ЮНЕСКО за консервационна значимост и да бъдат обособени като буферни зони с цел осигуряване на допълнителна защита на обекта на световното наследство. Тези зони обаче не се изключват от НП „Пирин”, а остават част от него.
България се съобразява с тези препоръки и МОСВ прави съответната номинация за актуализация на границите на обекта на световно наследство. Номинацията вече премина през първия етап на техническа оценка. През септември т.г. предстои мисия на терен на експерти от IUCN на терен. Опитите да се представи тази мисия като наказателна са манипулации – тя е изцяло процедурна, преди да бъде взето окончателно решение по номинацията на България за разширяване на обекта на световното наследство. Това решение предстои да бъде взето на 34-та сесия на Комитета за световно наследство през 2010 година, се казва в съобщението на МОСВ.
Не отговорят на истината и твърденията за представяне на доклад от г-жа Ирина Бокова – посланик и постоянен представител на България в ЮНЕСКО, на базата на който на 33-та сесия били поискани санкции от България, свързани с ограничаване на развитието на ски зоните в Банско, Добринище и Разлог. На сесията е представен доклад от Секретариата на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО във връзка с номинацията на България за актуализация на границите на обекта.
Позицията на експертите от МОСВ, които работят по номинацията за разширяване на обекта на световно наследство Пирин е, че подобни манипулации не работят в полза на каузата за опазването на това безценно природно наследство, категорични са от еко министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във