Банкеръ Weekly

Новини

Нарастват разходите на работодателите за отработен час в края на 2012-а

Нарастватnbsp; общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица за четвъртото тримесечие на 2012 г.с 5.1% спрямо същия период на 2011 г., като увеличението в индустрията е 2.9%, а в услугите - 9.1 на сто. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт.


В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 2.4 на сто. По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в авторемонтния сектор - с 18.0%, в при недвижимите имоти - с 14.1%, и в хотелиерството и ресторантьорството - с 13.8 на сто. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в държавното управление - с 6.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 3.9 на сто.


В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 1.7 на сто. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-6.1%) за държавното управление до 29.1% за други дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във