Банкеръ Daily

Новини

НАП събра 18 млн. лева от необслужвани кредити

НАП събра 18 590 011 лева от необслужвани кредити по европейски програми, към фонд „Земеделие” и други държавни фондове. От началото на годината приходите от тези неразплатени задължения бележат значителен ръст. Събраните над 18 милиона лева са 172 % от планираните приходи от този вид за цялата 2010 г. През 2009 г. събраните суми от частни държавни вземания са били малко над 17 милиона лева.
Експертите от дирекция „Частни държавни вземания” в НАП отчитат ръст от 18 % на разплатените дългове по европейски програми, което е значителен напредък като се има предвид, че тези вземания в по-голямата си част са трудно събираеми. Основната причина е липсата на имущество на длъжниците.
Почти 80% от приходите от необслужвани кредити са постъпили по банков път за сметка на погасяванията с компенсаторни записи. През миналата година съотношението между двата начина на погасяване на необслужваните кредити е било 52 % на 48% в полза на компесаторките. С компенсаторни записи могат да бъдат погасявани само задължения за лихви по Закона за уреждане на необслужваните кредити.
Доброволните плащания на неразплатените кредити към различни фондове спестяват на длъжниците значителни разноски за изпълнителни дела и държавни такси.
Управителите и представителите на търговските дружества и кооперации със задължения е добре да знаят, че носят наказателна отговорност, ако в 30-дневен срок от спирането на плащанията на фирмите не поискат откриване на производство п несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във