Банкеръ Daily

Новини

НАП обновява обслужването на автоматизираната система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - EtiQ Teller

Националната агенция за приходите чрез открита процедура по ЗОП избира фирма, която да обслужва автоматизираната система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - EtiQ Teller.
Поддръжката включва почистване на билетните устройства, дисплеите (ежемесечно), проверка на цялостните системи, износването на отделните компоненти и възможни повреди (ежемесечно), интегриране на системите за управление на опашките към съществуващата йерархична логическа структура от организационни единици, базирана на централизирания модел на управление с делегирани правомощия на отделните структури, поддържане на работоспособност на системите при отпадане на свързанноста към отделната структура на НАП. От изпълнителя се очаква извършване на необходими настройки и изменения, гарантиращи безпроблемна работа на системата (ежемесечно), отговори на въпроси на потребителите, извършване на локални настройки за тяхното улеснение, приемане на писменни съобщения на факс или e-mail в работни дни и потвърждаване на приетото съобщение до един час след получаването му, ремонт на място с подмяна на необходимите елементи, доставка и подмяна на резервни части и материали, без допълнително заплащане, софтуерна поддръжка и извършване на нови инсталации и преконфигуриране на съществуващия софтуер по заявка.
Времето за реакция при възникване на повреда в системата е до четири часа след изпращане на сигнал (заявка) към сервиза на изпълнителя, а времето за отстраняване на повреда в системата - до един работен ден. При невъзможност за отстраняване на повредата в посочения срок, изпълнителят заменя за своя сметка с оборотни компоненти повредените, най-късно до края на следващия ден.
Документация за участие може да се получи до 26 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във