Банкеръ Daily

Новини

НАП И ФИРМА „BULL” ПРЕКРАТИХА ДОГОВОРА ПОМЕЖДУ СИ

Договорът за изграждане на информационната система за управление на приходите на Националната агенция по приходите с френската фирма „Bull” беше прекратен по взаимно съгласие.
За изграждането на системата на НАП бяха заплатени 3,1 млн. евро от 5,9 млн. евро обща стойност на договора за приключените дейности по проекта.
Това е встъпителна част, фазата на бизнес анализ на изискванията към софтуера, завършила с приети функционални спецификации, както и разработката и внедряването на първата фаза от Системата за управление на приходите (СУП). Първа фаза включва основни функционалности, като „Регистрация”, „Обработка на декларации”, единна „Данъчно-осигурителна сметка”, „Приходно счетоводство”, „Обработка на плащанията”, „Данъчно-осигурителна информационна сметка, „Услуги за клиенти” (включително електронни услуги), „Сигурност”, „Архив” и множество интерфейси с външни системи за обмен на информация. СУП е разработен в съответствие с изискванията на българското данъчно и осигурително законодателство.
Всички резултати, приети и платени от НАП, остават собственост на агенцията, включително и актуалната версия на изходния (сорс) код на първа фаза.
Междувременно тече открита процедура по Закона за обществените поръчки за следгаранционната поддръжка на информационната система за срок от три години. Срокът за подаване на документи и заявления в НАП е 21 май, а предметът на поръчката е поддръжка, администриране, интегриране, развитие и осигуряване на непрекъсната работа

Facebook logo
Бъдете с нас и във