Банкеръ Daily

Новини

НАП Е УСТАНОВИЛА УКРИТИ ДАНЪЦИ ЗА 72 МЛН. ЛЕВА

За последните 2 години са извършени 731 ревизии, за които външни институции (МВР, прокуратура и следствие) са представили данни за извършени нарушения, при които са установени укрити данъци и осигуровки в размер на близо 72 млн. лева. Това се посочва в доклада на изпълнителния директор на НАП Мария Мургина пред Парламентарната комисия по бюджет и финанси, представен днес. От началото на 2007 г. до момента НАП е подала до Прокуратурата около 1 700 уведомления за извършени данъчни престъпления.
За периода от началото на 2006 г. до края на 2007 г. от НАП са изпратени 64 бр. уведомления до Агенцията за финансово разузнаване във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. За 2006 г. са изготвени 1 089 доклада за идентифицирани опити за измами с предполагаем размер на щетите над 350 млн. лева. От приключилите 598 бр. ревизии, определените задължения са в размер на 238 млн. лв., или средно на един акт по 400 хил. лева. За 2007 г. са изготвени общо 844 бр. доклади за идентифицирана данъчна и/или осигурителна измама. Предполагаемият размер на щетите е 181 млн. лв., като 1 535 е общият брой на задължените лица, спрямо които са предприети съответните действия. Средният размер на съотношението между предполагаемия размер на щетите и установения размер на задълженията /размера на главницата/, е 120 % за 2007 г. и 65% за 2006 г., т.е. налице е увеличение на този показател приблизително 2 пъти за една календарна година. Към 30.06. 2008 г. са наложени 3 015 броя забрани за напускане на страната. Към 31.12.2007 г. са изпратени уведомления до органи, издаващи лицензии за 871 броя некоректни длъжници с цел отнемането им. В резултат на предприети мерки налице е тенденция за повишаване на събираемостта на просрочените задължения преди предприемане на действия по принудително изпълнение. За 2007 г. са събрани 52% от просрочените вземания в доброволния срок (до 14 дни след изпращане на покана от НАП). Стойностите за 2006 г. и 2005 г. са съответно 43 % и 37 %. Само в резултат от подписаното споразумение с търговските банки и отпадналата данъчна регистрация се спестява на клиентите на НАП средно годишно над 600 000 посещения в офисите ни.
Само високият дял на ползващите интернет за подаване на справка-декларация по ЗДДС спестява близо 100 хиляди посещения в офисите ни месечно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във