Банкеръ Daily

Новини

Намалиха първоначалните такси за издаване на индивидуална лицензия за пощенски услуги

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис.
Целта на проекта е да развие конкуренцията в областта на пощенските услуги и да стимулира разрастването на пощенския пазар в условия на подготовка за пълното му либерализиране от началото на 2011 година. Основните изменения на Тарифата се изразяват в намаление на размерите на първоначалните такси за издаване на индивидуална лицензия за извършване на една или всички услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга.
Проектът отразява новите разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги по отношение на обхвата на универсалната пощенска услуга, лицензионния и регистрационен режими.

Facebook logo
Бъдете с нас и във