Банкеръ Daily

Новини

НАМАЛЯВАТ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ

Глобалната икономическа и финансова криза се отразява осезаемо върху всички сегменти от пазара на недвижими имоти през първата половина на 2009 година. Въпреки това, вече се забелязва тенденция на доближаване позициите на търсене и предлагане, което би помогнало на пазара постепенно да започне да се активизира до края на годината, сочат докладите за българския пазар на международната консултантска компания Colliers International.
Сегментът на логистичните и индустриални площи беше най-леко засегнат от икономическата криза. Причината е, че той започна да се развива по-късно в сравнение с останалите сегменти и в резултат на това предлагането на площи остана ниско.
През първото шестмесечие предлагането в София се увеличи с 58 хил. кв. м, достигайки 1.341 млн. кв. метра. Проектите в строеж за този период достигнаха 99 хил. кв. м, като отбелязаха 4% ръст в сравнение с втората половина на 2008 година. В Пловдив общият обем на логистични и индустриални площи вече е 852 хил. кв. м, като увеличението е 8 на сто. През първите шест месеца на годината не бяха започнати нови проекти, а част от тези, които са в процес на изграждане, бяха забавени или временно преустановиха строителнa дейност. Индустриалните площи във Варна са разположени върху 376 хил. кв. м (6% ръст). През този период няма започнати нови проекти, а общата площ на тези в процес на изграждане възлиза на скромните 16 200 кв. м, като всички са съсредоточени в Западна индустриална зона. Към края на юни модерните индустриални площи в Бургас нарастват с 14% (23 хил. кв. м), като общите площи достигат 192 хил. кв. метра. Новите проекти в строеж възлизат на едва 2000 кв. м към юни.
Търсенето бе доста ниско в началото на годината, но постепенно се активизира през пролетта, породено предимно от търговците на бързооборотни стоки. Сравнително ниското ниво на ново предлагане и стабилното търсене не повлияха на наемните нива, които останаха в равнищата от края на миналата година. Поради малкото готови индустриални и логистични проекти заетостта запазва сравнително високи нива.
Играчите в този сегмент ще бъдат настроени към оптимизация на площите, които използват. Това ще доведе до известно раздвижване на пазара през следващите месеци, като най-активните компании в сегмента ще останат търговците на хранителни стоки и логистичните оператори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във