Банкеръ Daily

Новини

НАМАЛЯВАТ КАПИТАЛА НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД СОФИЯ

Правителството взе решение за намаляване на капитала на „Напоителни системи ЕАД, гр. София, съобщиха от правителствената информационна служба. То ще се извърши чрез обезсилване на акциите, съответстващи на стойността на правото на собственост върху недвижими имоти и съоръжения, собственост на дружеството, намиращи се в местностите Шамака и Язовира край Правец. Правото на собственост върху недвижимите имоти ще бъде прехвърлено безвъзмездно на община Правец. Това се прави в съответствие със Стратегията за регионално развитие на община Правец и по искане на кмета на общината.
„Напоителни системи ЕАД, гр. София е еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала, в което министърът на земеделието и храните упражнява правата на държавата като едноличен собственик.
С друго решение Министерският съвет обяви част от имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост, и го предостави безвъзмездно за ползване на „Асоциация развъждане на българската родопска порода - гр. Смолян.
Имотът се намира в Смолян на ул. „Невяста №35 и представлява част от административна сграда, гараж, сеновал и осеменителен пункт.
Учредяването на безвъзмездно право на ползване върху имота за 10 години ще даде възможност за ефективното му използване, за съхранението и развитието на биоразнообразието при редките местни породи животни и ще създаде удобство за земеделските производители при осъществяване на контактите им с асоциацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във