Банкеръ Weekly

Новини

Намаляват болните от туберкулоза през последните 4 година

За четвърта поредна година в България е налице тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 души през 2005 г. до 26.8 на 100 000 душ през 2012-аг. Това сочат предварителните данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата на Министерството на здравеопазването.


Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от прилаганата национална програма за превенция и контрол на туберкулозата и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Така например общият брой на болните с туберкулоза през 2012 г. е намалял със 126 души. Докато през 2011 г. данните сочат 2 407 души с това заболяване, през 2012 г. броят им е спаднал на 2 281 души. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.


Данните сочат още, че с успешен изход от лечението са над 85% от регистрираните през 2011 г. пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус. През 2011 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването са предоставени около 10 млн. лв. за осигуряване на нужните консумативи за микроскопски и културелни изследвания от микробиологичните лаборатории, лекарства, имунизации и субсидии за болнично лечение. Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от двете програми, финансирани от Глобалния фонд.


Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации. През 2012 г. общо 30 124 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риск от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.


По Програмите bdquo;Подобряване на контрола на туберкулозата в Българияrdquo; и bdquo;Укрепване на Националната програма по туберкулоза в Българияrdquo; през 2012 г. са изразходвани общо 3 808 266 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 2 703 279 евро са предоставени за осигуряване на нужните консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза, лечебните заведения за лечение на туберкулоза. 1 118 974 евро от двете програми на Глобалния фонд през 2012 г. са предоставени на подполучателите, в изпълнение на 87 сключени договори - 34 с лечебни заведения за туберкулоза и 53 с неправителствени организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във