Банкеръ Daily

Новини

Намалява се персоналът в домовете за медико-социални грижи за деца

Общата численост на персонала на домовете за медико-социални грижи за деца се намалява с 462 щатни бройки от 2888 на 2426. Това реши правителството след като одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Според кабинета тези промените ще доведат до постигането на адекватно съотношение между наличния персонал и капацитета на всяко от заведенията.


Анализът на ситуацията през последните три години показва, че в резултат на активните процеси на извеждане на децата от институциите в семейна или алтернативна на семейната среда, е налице трайна тенденция за намаляване на броя на отглежданите в домовете за медико-социални грижи. В края на 2009 г. в тях е имало 2203 деца, в края на 2010 г. техният брой е 2027, а към 31 декември 2011 г. те са били 1833. Същевременно утвърденият и фактически поддържан леглови капацитет в домовете остава непроменен за последните 10 години - общо 3860.


Извършващата се към момента оптимизация на дейността на домовете за медико-социални грижи за деца е съобразена сnbsp; Националната стратегия bdquo;Визия за деинституционализация на децата в Република Българияrdquo;, според която след извеждането на децата от институциите, техният капацитет трябва да бъде намален до окончателното им закриване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във