Банкеръ Daily

Новини

Намалява броят на изискваните документи за издаване на одобрение за отпечатване на ценни книжа

Намалява броят на изискваните документи за издаване на одобрение за отпечатване на ценни книжа. Това реши правителството, одобрявайки промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Към заявката няма вече да се прилагат заверено копие от разрешението за организиране на хазартни игри (то ще се изпраща по служебен път от Държавната комисия по хазарта), както и удостоверение по ДОПК за наличие или липса на задължения.
Утвърдените промени ще доведат до облекчаване дейността на стопанските субекти. С приемането им се изпълняват част от задачите в плана за премахване и облекчаване на административните услуги

Facebook logo
Бъдете с нас и във