Банкеръ Daily

Новини

Найденов: Хората в екипа ми съчетават експертност и политически усет

Хората в моя екип притежават добро съчетание от експертност, политически усет и обществена ангажираност. Убеден съм, че те се ръководят от принципите и разбирането на почтеността, професионализма и дълга към Родинатаldquo;. Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов, който представи своите заместници Иван Иванов и Неджми Али, и началника на политическия кабинет Иван Жерков.


Найденов обяви и функциите, с които заместник-министрите на отбраната ще го подпомагат при определянето, провеждането и контрола върху изпълнението на политиката в министерството в ресорите на дирекциите и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Иванов ще отговаря за дейността на дирекции bdquo;Правно-нормативна дейностldquo;, bdquo;Управление на човешките ресурсиldquo;, bdquo;Отбранителна политикаldquo; и bdquo;Инфраструктура на отбранатаldquo;, както и за изпълнителна агенция bdquo;Военни клубове и военно-почивно делоldquo;, Централно военно окръжие, Комендантство ndash; МО, Военномедицинска академия и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. На него ще му бъдат възложени и функции да участва в Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната като негов председател.


Заместник-министърът на отбраната Неджми Али ще отговаря за дейността на дирекции bdquo;Инвестиции в отбранатаldquo;, bdquo;Планиране, програмиране и бюджетldquo; и bdquo;Финансиldquo;, Националния военноисторически музей, Националната гвардейска част, Института по отбрана, както и на търговските дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата. На него е възложено и участието в Съвета по въоръженията като негов председател.


Министърът на отбраната ще ръководи пряко Инспектората, дирекции bdquo;Сигурност на информациятаldquo;, bdquo;Вътрешен одитldquo; и bdquo;Връзки с общественосттаldquo;, служби bdquo;Военна полицияldquo; и bdquo;Военна информацияldquo;, както и звената bdquo;Протоколldquo; и bdquo;Финансов контрол и материални проверкиldquo;.


Постоянен секретар на отбраната остава Добромир Тотев, който ще подпомага министъра на отбраната при определянето, провеждането и контрола върху изпълнението на дейността на дирекция bdquo;Административно и информационно обслужванеldquo;.


Директор на дирекция bdquo;Връзки с общественосттаldquo; остава Григори Недялков.


На церемонията в Министерството на отбраната министър Ангел Найденов представи и парламентарния секретар Данаил Георгиев, съветниците в политическия кабинет о.р. полковник Георги Хараланов, о.р. бригаден генерал Валентин Цанков, Николай Цонков и съветника по медийни въпроси Лора Ангелова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във